ACTIVITAT 169

[PAAU 2001] En el sistema de la figura la massa de la cabina (A) val Ma = 200 kg i la de la cabina (B) val Mb = 300 kg. Dins de cadascuna hi ha una massa M = 50 kg. Suposant negligibles les masses del cable i de les politges i els efectes del fregament, calcula:
a) L’acceleració amb què es mou el sistema.
b) La tensió del cable.
c) La força de contacte entre cada una de les masses M de 50 kg i la cabina respectiva.
g= 9,8 m/s² (Atwood)
 169

Deixa una comentari