ACTIVITAT 171

[PAAU 2004] Considera una partícula que descriu un moviment circular uniformement retardat, amb acceleració angular no nul·la. Quin dels diagrames següents li correspon? Tria la resposta que consideris correcta i justifica la resposta. 171

Deixa una comentari