ACTIVITAT 49

Calcular el volum de Fe que equilibra 540 cm³ de Hg en una balança.
(Densitat del Fe 7,7 g/cm³ Densitat del Hg 13,6 g/cm³)

 

Deixa una comentari