ACTIVITAT 51

Resol aquest sistema d’inequacions de 1r grau, donant la resposta en forma d’inequació, d’interval i amb una representació gràfica sobre la recta real. 51

Deixa una comentari