ACTIVITAT 53

En el sistema de la figura tenim m1=9,3 Kg, m2=2,4 Kg, l’angle del pla inclinat és de 54º. Hi ha un fregament al pla inclinat de coeficient 0,37. Es demana trobar l’acceleració del sistema i la tensió que suporta la corda 53

Deixa una comentari