ACTIVITAT 84

Simplifica les operacions amb potències de la imatge 84 84

Deixa una comentari