ACTIVITAT 85

Simplifica la operació amb potències de la imatge 85

Deixa una comentari