ACTIVITAT 86

Trobar l’error absolut i l’error relatiu en aproximar per arrodoniment a les unitats, la fracció 2000/7 30

Deixa una comentari