ACTIVITAT 91

D’aquí a dos anys el meu fill serà dues vegades més gran que era fa dos anys. I la meva filla serà d’aquí a tres anys tres vegades més gran que era fa tres anys. Qui és més gran, el nen o la nena?

[problema d’edats]

91

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 91 › ›

ACTIVITAT 90

El meu germà em porta 8 anys. Dins de quants anys la seva edat serà el doble de la meva, si fa tres anys era el triple?

[problema d’edats]

48

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 90 › ›

ACTIVITAT 89

Una màquina de 8 CV funciona durant una hora i mitja. Quin treball ha desenvolupat? Doneu la resposta en J i en Kwh 89

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 89 › ›

ACTIVITAT 88

Un ascensor de massa 1600 Kg puja des de la planta baixa d’un edifici fins a la 3a que es troba a 9 m d’altura. Arrenca des del repòs de manera que durant els 1,1 primers segons es mou amb MRUA i assoleix una altura de 1,15 m. Continua amb velocitat constant fins arribar als 7,85 m i a partir d’aquest punt frena durant 1,1 s fins a aturar-se al 3r pis.
Determineu el treball i la potència desenvolupats per la maquinaria del ascensor en els tres trams del recorregut.
88

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 88 › ›

ACTIVITAT 87

L’encarregat de pintar les línies d’un camp de futbol, que sabem que té una longitud de 100 m, s’equivoca i diu que mesura 102 m. El mateix encarregat mesura la taula on fa les barreges de pintura, que sabem que té una longitud de 2m, i diu que la seva longitud es de 2,2 m.
Es demana trobar l’error absolut i relatiu comès en cada mesura i comparar-los.
87

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 87 › ›

ACTIVITAT 86

Trobar l’error absolut i l’error relatiu en aproximar per arrodoniment a les unitats, la fracció 2000/7 30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 86 › ›

ACTIVITAT 85

Simplifica la operació amb potències de la imatge 85

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 85 › ›

ACTIVITAT 84

Simplifica les operacions amb potències de la imatge 84 84

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 84 › ›

ACTIVITAT 83

Simplifica l’operació de potències de la imatge 83

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 83 › ›

ACTIVITAT 82

Simplifica l’operació de potències de la imatge 82

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 82 › ›

ACTIVITAT 81

Fes la suma de fraccions de la imatge 81

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 81 › ›

ACTIVITAT 80

Arrodoneix i trunca el resultat de dividir 200/7 als ordres de magnitud següents: desenes, unitats, dècimes, centèsimes, mil·lèsimes 30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 80 › ›

ACTIVITAT 79

Amb els coneixements sobre els productes notables, completa aquests binomis al quadrat 79

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 79 › ›

ACTIVITAT 78

Un tipus d’oli de 3,2 €/l s’obté barrejant un 60 % d’oli verge extrafí de 4 €/l i la resta d’un altre oli més barat. Quant costa aquest altre oli?

 

 

 

 

[Problema de mescles]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 78 › ›

ACTIVITAT 77

Trobeu la fracció generatriu del número 3,030303030303…..

(Utilitza les propietats de les progressions geomètriques)

30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 77 › ›

ACTIVITAT 76

Resol l’arrel de l imatge 76

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 76 › ›

ACTIVITAT 75

Simplifica tant com puguis l’expressió de la imatge 75

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 75 › ›

ACTIVITAT 74

Calcula l’arrel de la imatge 74

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 74 › ›

ACTIVITAT 73

Simplifica l’operació amb arrels de la imatge 73

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 73 › ›

ACTIVITAT 72

Simplifica l’operació amb arrels de la imatge 72

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 72 › ›